Website

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

spoelbak.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

E-mail

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met spoelbak.nl en eventueel gemaakte afdrukken van dit bericht te vernietigen. Indien deze email niet aan u is gericht, is het u niet toegestaan deze en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren. Dit bericht is ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit dit bericht blijkt.